Nadácia HB Reavis

Nadáciu HB Reavis sme založili v roku 2009 a na rozdiel od mnohých firemných nadácii si ju spravujeme my, zamestnanci. Hlavnou myšlienkou je preto aj pomoc druhým prostredníctvom našich zamestnancov. Podpora projektov a organizácii, v ktorých sú naši zamestnanci aktívni je pre nás prioritou.

Vedieť viac

O nadácii

V Nadácii HB Reavis sa staráme o prerozdelenie financií, ktoré máme k dispozícii priamo zo zisku firmy, z 2% našich spoločností a tiež 2% od našich zamestnancov.

V priebehu roka podporujeme viaceré organizácie a každoročne otvárame Zamestnanecký program, ktorý umožňuje našim zamestnancom získať podporu pre aktivity, ktoré sú im blízke.

Vedieť viac

Zamestnanecký program

Možnosť sprostredkovať pomoc tam, kde je to potrebné

Program, ktorým každý rok v apríli otvárame možnosť pre našich zamestnancov získať podporu pre organizácie, v ktorých sú aktívni alebo ich pravidelne podporujú.

Zmyslom Zamestnaneckého programu Nadácie HB Reavis je poskytnúť našim zamestnancom možnosť sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a iba tam, kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá.

Vedieť viac