Vezmi pomoc aj do svojich rúk – nocľaháreň Depaul

Zabezpečenie a podávanie večere pre ľudí bez domova, príprava raňajok a odovzdanie vecí z dobrovoľnej zbierky. Pokračujeme v aktivite kedy naši kolegovia osobne pomáhajú v nocľahárni DePaul.

    

Novoročná kapustnica v nocľahárni Depaul

Naše milé kolegyne Ivka  & Stanka v januári podávali novoročnú kapustnicu, ktorú sme pripravili pre ľudí bez domova priamo v noclahárni Depaul.

Vianočný stromček prianí

(Detský domov Studienka, Centrum DORKA Bratislava, Košice a Prešov, Plamienok  o.z. Bratislava, centrum Svetielko Bratislava)

Počas decembra si mohli naši kolegovia vybrať svoju vianočnú guľu z vianočného stromčeka prianí a potešiť  darčekom deti z krízových centier alebo detského domova.

Poďakovanie:

„Milí zamestnanci HB Reavis Slovakia a.s.,

v mene zamestnancov, ale predovšetkým v mene našich detí DD Studienka, sa Vám chceme srdečne poďakovať za všetky dary poskytnuté nášmu zariadeniu.

Keďže zdravotný stav detí im neumožňuje poďakovať sa osobne, prijmite od nás veľkú vďaku vyjadrenú aspoň takouto formou.

Veľmi si to vážime a s danými potrebnými vecami sa budeme snažiť uľahčiť im ich ťažkú životnú cestu.

Z celého srdca Vám všetkým želáme krásne Vianočné sviatky a v Novom roku veľa zdravia, síl a úspechov.

Detičky a sestričky DD Studienka, za celý kolektív Viera Benkovičová

   

Mikuláš pre deti a ich rodiny v centre Svetielko Bratislava

Pre deti a ich rodiny centra Svetielko sme sa opäť zapojili do príprav a výberu darčekov na ich Mikulášskej akcii.

https://www.facebook.com/pg/centrumsvetielko.sk/photos/?tab=album&album_id=898355277032474

 

Zveľadenie detského ihriska Budovateľská, Bratislava

Ako zmysluplne stráviť prestávku na obed? My sme upratali detské ihrisko na Budovateľskej ulici. A za odmenu sme si dali aj hot-dog.

Family Day pre deti a rodiny z Centra Svetielko v Bratislave

V jednu horúcu júnovú sobotu sme pripravili program aj pre deti a ich rodiny z Centra Svetielko v Bratislave. V krásnom prostredí Farmy pod Gaštankou v Modre čakalo na všetkých maľovanie na tvár, farmárska hra, zoznámenie so zvieratkami, ktoré na farme žijú, jazda na koníkovi, tvorivé dielne, chutné jedlo a mnoho ďalšieho.

https://www.facebook.com/pg/centrumsvetielko.sk/photos/?tab=album&album_id=735488173319186

     

Pomoc v Detskom domove Jeseník v Čechách

Páči sa nám pomáhať druhým, aj preto sme počas tímovej časti nášho firemného víkendu zavítali aj medzi deti do detského domova Jeseník.

Vám, ktorí ste tam boli patrí náš obdiv a vďaka. Spravili ste pre deti veľa, s veľkým nasadením ste pomohli vyčistiť dvor, poskladať nový nábytok, vymaľovať, vykopať, zasadiť…..a všetko ostatné čo ste ten deň spravili, spríjemní deťom čas v domove.

Niektorí z vás sa rozhodli pomôcť aj súkromne, preto sa deti počas leta mohli zúčastniť dvojtýždňových letných táborov, mladšie deti môžu navštevovať plavecké kurzy na plavárni a všetci si môžu zaskákať na novej trampolíne 🙂

Poďakovanie:

„Vyřiďte prosím naše vřelé poděkování všem zúčastněným pracovníkům Vaší společnosti za pomoc s pracemi na vzhledu areálu našeho Dětského domova. Tato akce nám velmi pomohla a výrazně  jsme se posunuli ve zkrášlování a funkčnosti našich prostor pro děti. Díky finanční podpoře jsme mohli vyslat děti na dva tábory, které byly přínosem jak pro děti, tak pro zaměstnance, kteří si mohli vybrat dovolenou. V celoročním provozu je to pro nás vždy velká komplikace. Jsme velmi vděčni za každou pomoc a výkon, který v našem DD odvedli všichni dobrovolníci je velmi znát. Jste vždy vítáni.  Přeji mnoho pracovních úspěchů, bez stresu a starostí.   Děkuji Vám všem : )“

S pozdravem Filip Haltmar, ředitel DD a ŠJ Jeseník

Darovanie krvi v priestoroch HB Reavis Bratislava

V spolupráci s mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby sa zapájame hromadným darovaním krvi už aj priamo v priestoroch HB Reavis Bratislava.

Vianočná zbierka zamestnancov HB Reavis

Z vianočnej zbierky HB Reavis, ktorá prebehla v priestoroch recepcie a z príspevku Nadácie HB Reavis sme prispeli trom organizáciám, ktoré získali v internom hlasovaní najviac hlasov.

  1. návrh Lenky Bobríkovej – Nadácia Krehké deti na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny DFNsP Bratislava http://www.krehkedeti.sk/
  2. návrh Moniky Komorníkovej – DePaul – ulica nie je domov https://sk.depaulcharity.org/
  3. návrh Soni Baginovej – Občianske združenie DOG AZYL http://www.dogazyl.sk/na-adopciu

Poďakovanie:

Ďakujeme za poskytnutý dar, ktorý sme využili na zabezpečenie stravy pre klientov útulku sv. Lujzy de Marillac. Útulok slúži pre ľudí bez domova, ktorí navyše zápasia vo svojom živote so zdravotnými problémami.

Ing. Miroslav Jurík

fundraiser