Sprostredkovanie typických ľudových tradícií pre jednotlivé regióny Slovenska netradičnou formou žiakom materskej školy.

Vedieť viac