Organizácia vodáckeho maratónu spojené s čistením Malého Dunaja.

Vedieť viac