Organizácia odborno-kultúrneho podujatia ART BRUT BRATISLAVA 2022 so zameraním na odborné psychiatrické, psychologické i umelecké pohľady na art brut (surové umenie). Súčasťou podujatia bola aj výstava  amatérskych výtvarníkov zo Slovenska a Moravy prevažne ľudí s psychickými poruchami. Cieľom je destigmatizácia pacientov a zlepšenie podmienok opätovného zaradenia do spoločenského života.

Vedieť viac