Zakúpenie audio prehrávačov do priestorov triedy MŠ.

Vedieť viac