Organizácia športového podujatia Boccia kemp pre telesne znevýhodnených.

Vedieť viac