Podporili sme

Realizujeme a podporujeme aktivity zamerané na zdravý životný štýl a šport. Či už ide o aktivity detí a mládeže, alebo aj v rámci benefitov pre našich zamestnancov.

Nezabúdame však ani na charitatívne a komunitné aktivity, ktorými sa snažíme posilniť myšlienku dobrovoľníctva medzi našimi zamestnancami.

Projektmi zameranými na ochranu životného prostredia chceme vrátiť okoliu to, čo mu berieme a mnohokrát neuvážene ničíme. Podporujeme aj aktivity na vzdelávanie detí a mládeže v tejto oblasti.

Darovanie krvi v priestoroch HB Reavis Bratislava

V spolupráci s mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby sa zapájame hromadným darovaním krvi už aj priamo v priestoroch HB Reavis Bratislava.

Vianočná zbierka zamestnancov HB Reavis

Z vianočnej zbierky HB Reavis a z príspevku Nadácie HB Reavis sme v roku 2017 prispeli trom organizáciám, ktoré získali v internom hlasovaní najviac hlasov.

  1. návrh Lenky Bobríkovej – Nadácia Krehké deti na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny DFNsP Bratislava http://www.krehkedeti.sk/
  2. návrh Moniky Komorníkovej – DePaul – ulica nie je domov https://sk.depaulcharity.org/
  3. návrh Soni Baginovej – Občianske združenie DOG AZYL http://www.dogazyl.sk/na-adopciu

Poďakovanie:

Ďakujeme za poskytnutý dar, ktorý sme využili na zabezpečenie stravy pre klientov útulku sv. Lujzy de Marillac. Útulok slúži pre ľudí bez domova, ktorí navyše zápasia vo svojom živote so zdravotnými problémami.

Ing. Miroslav Jurík