Zamestnanecký program

Do Zamestnaneckého programu sa v roku 2017 zapojilo 27 našich kolegov, ktorí počas apríla prihlásili svoje projekty. Členovia správnej rady sa po schválení kritérií rozhodli podporiť žiadosti v celkovej sume 32 250 EUR. V zamestnaneckom programe Nadácii HB Reavis v roku 2017 uspeli tieto projekty.

Mladé nádeje v ženskej reprezentácii

Podpora mládežníckého tímu v softballe s účasťou na Majstrovstvách Európy v Barcelone.

Almanach Tatry – Kráľ času

Vydanie publikácie Almanach Tatry-Kráľ času pod záštitou OZ Nezdolný vrch je zameraná na archeoastronómiu Tatranského Stonehenge.

Športový svet deťom

Vybudovanie športovej plochy pre Materskú školu Šamorín na každodenné pohybové aktivity detí a taktiež organizácia škôlkarskej olympiády.

OZ Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa

Zakúpenie novej lodi dvojkajaka K2 pre deti, ktorá slúži na tréning a reprezentovanie klubu na súťažiach.

Hento Toto – Z tmy do svetla

Zakúpenie maliarskych, grafických potrieb určených na podporu projektu pre deti s Downovým syndrómom –  séria veselých fosforeskujúcich printov.

Museum Vinorum

Realizácia archeologického výskumu na archeologickej lokalite Hradisko vo Svätom Jure, ktoré je predmetom archeologického bádania Malokarpatského múzea v Pezinku.

Klubovňa Javorka

Vytvorenie multifunkčného komunitného priestoru, zameraného predovšetkým na kultúrne, vzdelávacie, spoločenské a športové aktivity detí, mládeže a dospelých.

Materská škola Novohorská

Doplnenie hracích prvkov do areálu materskej škôlky zamerané na rozvoj hrubej motoriky.

Materská škola Pusté Úľany

Keďže pohyb je dôležitý prvok pre vývoj hrubej motoriky bolo nevyhnutné obnovenie a doplnenie vybavenia detského ihriska pri Materskej škole v Pustých Úľanoch.

OZ Downov syndróm – Prázdniny ako u starej mamy

Organizácia rekondičného pobytu pre deti s Downovým syndrómom a ich rodičov s cieľom rozvíjania vzájomných väzieb a podpory, regenerácie pre rodiny a vedenie workshopov zamerané na výmenu skúseností a rád.