Zamestnanecký program 2012

Na základe pozitívnej spätnej väzby od zamestnancov spoločnosti a množstva vyplnených žiadostí sa členovia Správnej rady rozhodli v roku 2012 podporiť 18 zamestnaneckých projektov v hodnote viac ako 35 000 EUR.

Obnova ihriska materskej školy, Borská

Obnova ihriska materskej školy, Borská (Petra Lišková, finančné odd.)

Drobná architektúra v Harmónii

Drobná architektúra v Harmónii (Maroš Zelenay, leasing, Želka Zelenayová, marketing)

Záchrana a revitalizácia biotopu jasoňa červenookého

Záchrana a revitalizácia biotopu jasoňa červenookého (Bohuš Beťko, investment management)

Športové hry mládeže s telesným postihnutím

Športové hry mládeže s telesným postihnutím (Eva Valovčiaková, ekonomické odd.)

Rekonštrukčné práce na budove bývalej školy v Psiaroch

Rekonštrukčné práce na budove bývalej školy v Psiaroch (Juraj Kosmály, stavebné odd.)

Zabezpečenie účasti v celoslovenskej súťaži pre družstvo kadetov

Zabezpečenie účasti v celoslovenskej súťaži pre družstvo kadetov (Ladislav Truchlík, stavebné odd.)

Obnova detského ihriska MŠ Budovateľská

Obnova detského ihriska MŠ Budovateľská (Pavol Molnár, stavebné odd.)

Voda pre Glejovku

Voda pre Glejovku (Ivo Spiller, stavebné odd.)

Finančná pomoc na nákup vybavenia pre hasičský zbor Ružinov

Finančná pomoc na nákup vybavenia pre hasičský zbor Ružinov (Martin Noskovič, stavebné odd.)

Výstavba detského ihriska a oddychovej zóny Zelený Jablonec

Výstavba detského ihriska a oddychovej zóny Zelený Jablonec (Pavol Polakevič, stavebné odd.)

  • 1
  • 2