Zamestnanecký program 2013

Na základe pozitívnej spätnej väzby od zamestnancov spoločnosti a množstva vyplnených žiadostí sa členovia Správnej rady rozhodli v roku 2013 podporiť 9 zamestnaneckých projektov v hodnote viac ako 10 000 EUR.

Zamestnanecký program Štart nepočujúcich

Podpora Technického zabezpečenia futbalového klubu nepočujúcich.

Nové okná pre včielky z MŠ sv. Vincenta de Paul v Ružinove

Výmena starých okien na budove.

Revitalizácia ihriska MŠ v Hubinciach

Nové prvky na ihrisku v materskej škole.

UniHry 2013

Športové hry pre univerzitných študentov.

Zdravým pohybom na ceste

Vytvorenie detského dopravného ihriska.

Materská škola Pramienok

Pomoc formou materiálového vybavenia.

Športovo-relaxačná oáza pre verejnosť

Oddychové miesto pre verejnosť v obci Matysová.

Separovanie a recyklácia odpadov pre deti ZŠ

Edukatívny program pre deti ZŠ.

Športové hry mládeže s telesným postihnutím

Príspevok na zabezpečenie pobytu spojeného so športom.