Zamestnanecký program 2014

Na základe pozitívnej spätnej väzby od zamestnancov spoločnosti a množstva vyplnených žiadostí sa členovia Správnej rady rozhodli v roku 2014 podporiť 15 zamestnaneckých projektov v hodnote viac ako 25 000 EUR.

Dobuduj svoj svet

Rekonštrukcia a zvýšenie bezpečnosti ihriska v Podunajských Biskupiciach.

Deň mladých športových talentov

Organizácia športového kempu pre nadané deti so sociálne slabšieho prostredia.

Rozvoj pohybových aktivít škôlkarov

Materiálne zabezpečenie pre pohyb a relaxáciu detí v Materskej škôlke v Bratislave.

Kroje pre folklórny súbor Lipa

Zákazkové šitie krojov pre folklórny súbor.

Estetizácia vstupu a okolia ZŠ Ostredkova

Skrášlenie okolia ZŠ za pomoci rodičov, žiakov a dobrovoľníkov.

Rekonštrukcia priestorov toalety

Rekonštrukcia priestorov toalety a umyvárky v materskom centre.

Múdra Sova

Materiálne zabezpečenie na vzdelávanie cez IKT pre deti so sluchovým, mentálnym a iným znevýhodnením od 2 do 7 rokov.

Psychológia pre milujúcich rodičov

Zabezpečenie odborníka kvôli relevantnosti odpovedí na stránku na sociálnej sieti, venujúcej sa malým deťom.

Boccia Kemp Piešťany 2014

Organizácia športového podujatia Boccia kemp pre telesne znevýhodnených.

Vdýchnime ihrisku nový život

Rekonštrukcia detského ihriska v Kačačinciach.

  • 1
  • 2