Zamestnanecký program 2015

Na základe pozitívnej spätnej väzby od zamestnancov spoločnosti a množstva vyplnených žiadostí sa členovia Správnej rady rozhodli v roku 2015 podporiť 18 zamestnaneckých projektov v hodnote viac ako 26 000 EUR.

Bezpečné terasy

Rekonštrukcia terás materskej školy, kvôli ich možnosti využitia na edukačné a zábavné aktivity detí na čerstvom vzduchu.

MessingerRNA

Príspevok na biobanku, ktorá sprostredkuje výmenu klinických info od onkologických pacientov medzi vedcami a lekármi.

Učme sa v prírode

Vybudovanie a sfunkčnenie exteriérovej enviromentálnej učebne.

Malí pestovatelia

Doplnenie exteriéru školskej záhrady o pestovateľské políčka.

Revitalizácia detského ihriska

Zlepšenie podmienok pre voľnočasové aktivity detí – revitalizácia ihriska pre deti do 10 rokov v obci.

Účasť mladých na Svetovom pohári v stolnom tenise

Finančná podpora mladých športovcov pre účasť na Svetovom pohári v stolnom tenise v Poľsku – doprava, tlmočník, organizačné zabezpečenie.

Výsadba stromčekov 2015

Výsadba stromov v obci Nový život – Eliášovce, ktoré vymizli kvôli silnej agronomizácii.

Vybudovanie chodníkov

Úprava zelene – zveľadenie okolia bývalej školy, ktorá slúži ako klubovňa a kultúrny dom.

CD Hugo Čávez orchestra

Spracovanie a nahratie štúdiovej nahrávky známej bratislavskej koncertnej skupiny Hugo Čávez.

Kreslá pre klientov s Alzheimerovou chorobou

Špeciálne kreslá pre oddych pacientov s Alzheimerovou chorobou v dennom stacionári.

  • 1
  • 2