Zamestnanecký program 2016

Na základe pozitívnej spätnej väzby od zamestnancov spoločnosti a množstva vyplnených žiadostí sa členovia Správnej rady rozhodli v roku 2016 podporiť 19 zamestnaneckých projektov v hodnote viac ako 26 000 EUR.

Náučný a zážitkový chodník v areáli školy

Rozšírenie a značenie chodníka, ktorý bude slúžiť na poznávanie živých a neživých prírodnín a priamy kontakt žiaka s prírodným materiálom.

Zakúpenie zdravotníckej pomôcky

Zakúpenie trojkolesového bicykla pre telesne postihnuté dievčatko.

Hasičská zbrojnica s klubovňou

Zrealizovanie plechovej stavby slúžiacej na uskladnenie techník a realizácia klubovne.

Nádej na život na vlastných nohách

Finančná pomoc pri operácii nôh zdravotne ťažko postihnutej žene.

Boccia Tatra Cup 2016

Finančná podpora medzinárodného stretnutia aktívnych ľudí s ťažkým telesným postihnutím a turnaj v špecifickom športe boccia.

FAST Slavic Race – Stará Ľubovňa

Terénny beh s prírodnými prekážkami organizovaný v unikátnom prostredí Stredovekého Vojenského tábora a v okolí Ľubovnianskeho hradu.

Po Matysovských steskách

Realizácia značenia turistických chodníkov, umiestnenie informačných tabúľ s popisom fauny a vybudovanie oddychovej časti. Projekt prispel k skvalitneniu rekreačnej agroturistiky a vzdelávaniu detí a mládeže.

Skvalitnenie podmienok tréningového procesu karatistov

Doplnenie priestorov karate klubu o  pomôcky pre kvalitnejší tréningový proces.

Environmentálny domček

Výroba a osadenie záhradného domčeka, ktorý poskytne priestor určený pre voľnočasové aktivity a miesto, kde bude rozvíjaná kreativita a fantázia detí.

Do prírody

Zhotovenie altánku pre deti v materskej škole.

  • 1
  • 2