Zamestnanecký program 2017

Na základe pozitívnej spätnej väzby od zamestnancov spoločnosti a množstva vyplnených žiadostí sa členovia Správnej rady rozhodli v roku 2017 podporiť 27 zamestnaneckých projektov v hodnote viac ako 32 000 EUR.

Záleská divadelná púť 2017

Participácia na propagácii divadelného festivalu, príprava pohostenia a jednotlivých podujatí.

Detské ihrisko v detskom domove

Hracia zostava na detskom ihrisku umiestnenom v areáli charitného domu v Považskej Bystrici.

Oddychová zóna pre centrum Memory

Štyri nové lavičky a položenie umelej trávnatej plochy v centre pre ľudí s Alzheimerom.

Miss a Mr Deafclub 2017

Spolupráca na organizácii kultúrneho podujatia pre komunitu nepočujúcich.

Takto to vidím JA

Kurz fotografovania a základné informácie o práci s fotoaparátom určený ľuďom s telesným postihnutím.

Podpora rodinného centra DROBČEK a nádej pre Elkin prvý krôčik

Rehabilitácia 5-ročnej Ely so zdravotným postihnutím a zdravotné pomôcky rodinného centra Drobček.

Úprava vnútrobloku Slávia

Úprava a obnova zanedbanej zelene a montážnych prác v zanedbanom obytnom vnútrobloku.

Chodník a schody k samostatnosti

Rozšírenie spektra rehabilitačných metodík a pomôcok poskytovaných v špecializovanej rehabilitačnej nemocnici.

Rehabilitácia zdravotne postihnutej Ely

Rehabilitácia 5-ročnej Ely systémom TheraSuit, kde deti cvičia pomocou kladkového systému a spider terapie.

Baby Barbell Club

Ucelený súbor cvičení s plastovou činkou pre deti ako súčasť projektu Zdravá chrbtica.