Zamestnanecký program 2020

Na základe pozitívnej spätnej väzby od zamestnancov spoločnosti a množstva vyplnených žiadostí sa členovia Správnej rady rozhodli v roku 2020 podporiť 11 zamestnaneckých projektov v hodnote viac ako 15 650 EUR.

Komunitný dvor na Budovateľskej ulici

Podpora vybudovania komunitného dvora so zameraním na revitalizáciu plochy vnútrobloku , vybudovanie pohodlných lavičiek a nového pódia, zužitkovateľné počas pravidelných podujatí. Vytvorenie komunitnej záhrady.

Farnosť Sedembolestnej Panny Márie – Mikulášsky stolnotenisový turnaj

Nákup vybevenia na turnaj pre stolný tenis.

Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá – Rozšírenie kapacity voliér

Nákup materiálu pre stavbu nových voliér, dodatočného oplotenia a príslušnej infraštruktúry.

Slanický ostrov divadla

Prvý ročník vôbec prvého divadelného festivalu na Orave, ktoré prinieslo divadelné inscenácie a sprievodný program komunikujúci dôležité kultúrnospoločenské a etické témy.

DHZ Báhoň – Dráčik plameňáčik

Podpora projektu pre deti a mládež so zameraním na skvalitnenie výchovného procesu ochrany pred požiarmi a zakúpenie nového
technického vybavenia.

Centrum pre alternatívne vzdelávanie

Podpora projektu so zameraním na reč ako komunikačného nástroja prostredníctvom premyslených a štruktúrovaných materiálov, ktoré pomôžudeťom v predškolskom veku pochopiť a osvojiť si systém slovenského jazyka a jeho štruktúru a tiež zdokonaliť jemnú motoriku potrebnú pre rozvoj grafomotorických zručností.

Materská škola Na Revíne – Multifunkčné ihrisko

Vylepšenie materiálno-technologických a hygienických podmienok dvora škôlky a s dôrazom na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a pobytu detí v MŠ.

Záleská divadelná púť 2020

Každoročná participácia na príprave divadelného festivalu ako nesúťažná prehliadka súčasného divadelného umenia pre deti a mládež.

Spojená škola Hálkova – Záhrada pre všetkých

Úprava záhrady na školskom dvore, vytvorenie účelového prostredia s dôrazom na funkčnosť a využiteľnosť záhradného prostredia. Cieľom projektu bolo vytvoriť prostredie, kde žiaci budú môcť sledovať život hmyzu a vtáctva v prostredí školy.

Susedia na dvore

Podpora občianskeho združenia v Starom meste Bratislavy so zameraním na revitalizáciu plochy vnútrobloku , vybudovanie pohodlných lavičiek a nového pódia, zužitkovateľné počas pravidelných podujatí. Vytvorenie komunitnej záhrady.