Zamestnanecký program 2021

Do Zamestnaneckého programu sa v roku 2021 zapojilo 18 našich kolegov, ktorí počas apríla prihlásili svoje projekty. Členovia správnej rady sa po schválení kritérií rozhodli podporiť žiadosti v celkovej sume 30 980 EUR. V zamestnaneckom programe Nadácii HB Reavis v roku 2021 uspeli tieto projekty.

Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto

Rozšírenie zásahovej výbavy zboru o prepravný vozík pre člny na zvýšenie mobility a efektívnosti zboru, ktorý aktívne sa zúčastňuje na  priamych zásahoch, podporuje podujatia na vode, zúčastňuje sa pri technických prácach vsúvislosti so službami občanom – organizácia vodáckych aktivít, úprava vodáckych zariadení.

Klub Detskej Nádeje

Finančná podpora na realizáciu detského tábora. KDN organizuje detské tábory už od roku 2003 nielen pre deti s kardiologickým a onkologickým ochorením, ale aj pre ich súrodencov, ktorí sú častokrát odlúčení vzhľadom k diagnóze a tak pomáha prinášať pozitívne zážitky.

OZ Naše Zálesíčko – Ovocná alej

Výsadba ovocnej aleje, ktorá má lemovať cyklotrasu. Výsadba zníži prach z okolitého poľa,vytvorí chládok pre prechádzajúcich, a tiež životný priestor pre hmyz a vtáctvo. Zadrží v pôde vodu. Zvýši estetiku krajiny, posilní povedomie o potrebe zelene vo verejnom priestore, nadviaže na historickú tradíciu výsadby popri komunikáciách.Vytvorí kompaktný celok zelene od Dvoch mostov až po Korzo Zálesie.

Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa

Cieľom tohto projektu je vybudovať v rámci areálu plochu – doskočisko, kde deti majú možnosť cvičiť kompenzačné cviky a posilňovať vlastnou váhou.

Nie sme sami

Materiálne zabezpečenie projektu Ruky v hline, ktorý je zameraný na prácu pre ľudí s mentálnym, telesným, zmyslovým, viacnásobným postihnutím a ľudí s poruchou autistického spektra. Práca s keramickou hlinou kladne rozvíja pracovné a tvorivé kompetenecie žiakov, učia sa dotýkať a spoznávaťsvet, cez hmatové vnímanie ho chápať.

Prosenior n.o.

Cieľom je podporiť zakúpenie a montáž novej podlahovej krytiny v zariadení pre seniorov.

  • 1
  • 2