Zamestnanecký program 2022

Na základe pozitívnej spätnej väzby od zamestnancov spoločnosti a množstva vyplnených žiadostí sa členovia Správnej rady rozhodli v roku 2020 podporiť 17 zamestnaneckých projektov v hodnote viac ako 33 197 EUR.

Spojená škola Hálkova – Vonkajšia učebňa

Výstavba vonkajšej učebne pre žiakov, ktorá okrem výučby slúži aj na vedenie krúžkov a možnosť priblížiť dôležitosť environmentálnej výchovy a ochrana prírody.

Rodičovské centrum Mravenisko

Vytvorenie knižnice, herne a tvorivého, relaxačno-senzorického a enviro kútika pre deti do 3 rokov v meste Krupina. Cieľom je zmierniť dopad izolácie detí zapríčinenou pandemickou situáciou.

Art Brut Bratislava 2022 – Dúha v nás

Organizácia odborno-kultúrneho podujatia ART BRUT BRATISLAVA 2022 so zameraním na odborné psychiatrické, psychologické i umelecké pohľady na art brut (surové umenie). Súčasťou podujatia bola aj výstava  amatérskych výtvarníkov zo Slovenska a Moravy prevažne ľudí s psychickými poruchami. Cieľom je destigmatizácia pacientov a zlepšenie podmienok opätovného zaradenia do spoločenského života.

Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá

Záchranná stanica svojimi výsledkami v záchrane vzácnych zvierat ukazuje prínos obrovského nasadenia dobrovoľníkov a ľudí, ktorým záleží na udržateľnosti životného prostredia pre ďalšie generácie. Vybudovanie a zariadenie ošetrovne a špecializovaného pracoviska pre veterinára uľahčí starostlivosť, liečbu a ošetrenie dravcov.

OZ Fíha, kniha!

Vydanie knihy pre deti „Hotdog a čarovné Vianoce“, ktorej príbeh učí zmyslu komunity a posilňovaniu komunitného nažívania, konanie dobrých skutkov.

OZ Jakub Gašparovič

Jakub Gašparovič, motokárový pretekár a slovenský reprezentant získal titul majstra SR či dokonca ČR. Stal sa aj  niekoľkonásobným víťazom Slovenského kartingového poháru, účastníkom majstrovstiev sveta 2021 v Bahrajne, na ktoré sa kvalifikoval ako jediný Slovák vo svojej kategórii a taktiež sa kvalifikoval aj na majstrovstvá sveta v roku 2020 v Portugalsku. Vďaka zamestnaneckému programu bude pre Jakuba možné financovať sezónu 2022, čo zahŕňa účasť na pretekoch, cestovanie, ubytovanie, technické a servisné vybavenie.

Záleská divadelná púť 2022

Občianske združenie Naše Zálesíčko organizuje už 12. ročník nesúťažnej prehliadky súčasného divadelného umenia s názvom Záleská divadelná púť 2022. Púť sa zameriava na prehliadku umeleckých disciplín pre deti a mládež.