Príspevok na zabezpečenie bloku konferencií pre študentov s cieľom pomôcť disbalancii medzi nadobudnutými znalosťami z VŠ a požiadavkami firiem.

Vedieť viac