Vybudovanie prístreška pre deti, kde sa budú môcť venovať rôznym aktivitám, zamerané na rozvoj ich fyzických, kognitívnych a sociálnych zručností za každého počasia.

Vedieť viac