Podpora projektu so zameraním na reč ako komunikačného nástroja prostredníctvom premyslených a štruktúrovaných materiálov, ktoré pomôžudeťom v predškolskom veku pochopiť a osvojiť si systém slovenského jazyka a jeho štruktúru a tiež zdokonaliť jemnú motoriku potrebnú pre rozvoj grafomotorických zručností.

Vedieť viac