Zakúpenie detskej preliezačky na dvor školy pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

Vedieť viac