Podpora projektu pre deti a mládež so zameraním na skvalitnenie výchovného procesu ochrany pred požiarmi a zakúpenie nového
technického vybavenia.

Vedieť viac