Organizácia festivalu pre deti od 6 do 15 rokov s cieľom zatraktívnenia prvej pomoci a realizácia divadelno-športového tábora.

Vedieť viac