Materiálna podpora divadelnej hry so zameraním na edukáciu mladej generácie o rasovej neznášanlivosti.

Vedieť viac