Zakúpenie a montáž interaktívnej tabule pre triedu so sluchovo postihnutými deťmi.

Vedieť viac