Dokončenie projektu pevnostnej filtrovne – Múzeum Petržalského opevnenia, projekt s cieľom výroby 24 kusov autentických replík protichemických filtrov do konštrukcie pevnostnej filtrovne. Podarilo sa nakúpiť materiál a vyrobiť 12 nižších a 12 vyšších filtrov v tvare sudov do konštrukcie pevnostnej filtrovne, ktorej výroba bola vďaka Nadácii HB Reavis úspešne realizovaná v roku 2015.

Vedieť viac