Podpora deťom a dospelým so špeciálnymi potrebami ako napríklad FASD, ADD/ADHD. Výroba série krátkych videí, kde by deti veselou a vtipnou formou vysvetľovali ich potreby a tým dostať do povedomia dôležitosť včasnej diagnostiky detí so špeciálnymi potrebami.

Vedieť viac