Finančná pomoc na nákup vybavenia pre hasičský zbor Ružinov (Martin Noskovič, stavebné odd.)

Vedieť viac