Zrealizovanie plechovej stavby slúžiacej na uskladnenie techník a realizácia klubovne.

Vedieť viac