Zakúpenie maliarskych, grafických potrieb určených na podporu projektu pre deti s Downovým syndrómom.

Vedieť viac