Propagácia zabudnutého regiónu baníckej histórie v Rákoši a okolí a zvýšenie úrovne cestovného ruchu a turistiky.

Vedieť viac