Na jeseň v roku 2012 spustila naša nadácia pilotný ročník hudobno-vzdelávacieho programu Virtuoso na 8 základných umeleckých školách v krajských mestách. Tento projekt sa inšpiroval venezuelským projektom El Sistema, a spája deti z bohatých a z menej privilegovaných rodín. Pravidelne sa stretávajú a hrajú spolu v orchestroch. Už v roku 2013 sa prvýkrát stretlo 64 detí z celého Slovenska. Hlavný dirigent, Igor Dohovič, sa pre deti stal prirodzeným lídrom a vzorom.

V roku 2014 sa Virtuoso sústredil na jedinečný projekt – vzniklo prvé CD s názvom #HeyVirtuoso. Na hosťovanie sme pozvali známe tváre slovenskej a českej hudobnej populárnej scény. Hudobno-vzdelávací projekt Virtuoso zahral na dvoch veľkých koncertoch na jar i na jeseň, kde opäť potvrdil nielen svoje kvality, ale aj záujem o pomoc druhým.

Zúčastnil sa tiež galavečera pri príležitosti 25. výročia založenia Ligy proti rakovine. Naďalej pokračoval predaj CD v rámci predajní na celom Slovensku, pričom výťažok opäť smeroval k tým, ktorí to potrebujú najviac. Na jar sa členky nášho orchestra zúčastnili na medzinárodnej konferencii o klasickej hudbe Music scenes – scenes in music v Salzburgu, kde sa dozvedeli viac aj o projekte El Sistema, ktorý inšpiroval vznik projektu Virtuoso.

V roku 2016 na Svetový deň hudby sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave zišli hudobníci z celého Slovenska, ktorí sa pridali k orchestru Virtuoso, aby sme mohli vytvoriť slovenský rekord – najviac muzikantov hrajúcich v jednom čase na jednom mieste skladbu „Let it be“ od Beatles v špeciálnej úprave so spevákom Petrom Cmoríkom.

Vedieť viac