Kúpa a montáž plávajúcej podlahy slúžiacej na zlepšenie úrovne prostredia v materskom centre – herni, kde trávia mamičky s deťmi a tehotné ženy veľa času.

Vedieť viac