Cieľom tohto projektu je vybudovať v rámci areálu plochu – doskočisko, kde deti majú možnosť cvičiť kompenzačné cviky a posilňovať vlastnou váhou.

Vedieť viac