DePaul Slovensko hľadá darcov stavebného materiálu pri rekonštrukcii priestoru komunitnej búdky pre ľudí bez domova. Ráta sa aj každá pomocná ruka pri oprave priestoru. Konkrétne otázky a pomoc môžeš adresovať na komunitna.budka@gmail.com

Vedieť viac