Podpora vybudovania komunitného dvora so zameraním na revitalizáciu plochy vnútrobloku , vybudovanie pohodlných lavičiek a nového pódia, zužitkovateľné počas pravidelných podujatí. Vytvorenie komunitnej záhrady.

Vedieť viac