Pandémia zasiahla určitým spôsobom každého z nás, ale jednou zo zraniteľných skupín, ktorých sa ekonomická kríza dotkla sú rodiny s nízkym finančným príjmom. Rodiny s deťmi môžu prísť o domov, v dôsledku čoho im hrozí život na ulici a rodičom môžu byť odobrané deti. Aj malým finančným príspevkom môžeme pomôcť zabezpečiť potravinovú podporu, základné hygienické potreby alebo možnosť sa dopraviť do práce. Viac info na #konieczlymsnom pre slovenské rodiny v núdzi.

Vedieť viac