Zámerom projektu je konverzia budovy bývalej továrne na čokoládu na kultúrno-kreatívne centrum a vybudovanie miesta, ktoré bude združovať niekoľko funkcií zameraných na rozvoj kultúry, podporu komunít, kreatívneho priemyslu, umenia, udržateľnosti a lokálnej ekonomiky.

Vedieť viac