Materiálne zabezpečenie na vzdelávanie cez IKT pre deti so sluchovým, mentálnym a iným znevýhodnením od 2 do 7 rokov.

Vedieť viac