Vylepšenie materiálno-technologických a hygienických podmienok dvora škôlky a s dôrazom na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a pobytu detí v MŠ.

Vedieť viac