Vytvorenie multifunkčného komunitného priestoru v lokalite Javorová Alej, zameraného predovšetkým na kultúrne, vzdelávacie, spoločenské a športové aktivity detí, mládeže a dospelých.

Vedieť viac