Rozšírenie a značenie chodníka, ktorý bude slúžiť na poznávanie živých a neživých prírodnín a priamy kontakt žiaka s prírodným materiálom.

Vedieť viac