S Nadáciou HB Reavis pomáhame ľuďom bez domova a tímu neobyčajných ľudí, ktorí sa tejto nezištnej pomoci druhým venujú. Podarilo sa nám pripraviť už niekoľko večerí počas roka, vrátane tej novoročnej a stále pokračujeme. Pravidelne u nás, v kanceláriách HB Reavis, uskutočnňujeme zbierku potravín a iných nevyhnutností. Pred Vianocami zdobíme aj medovníčky určené pre tých, ktorí domov stratili.

Naša podpora smeruje aj pre tím nocľahárne, ktorý riadi a dbá na každodenný chod nocľahárne. Pre ich vytrvalosť je dôležité, aby boli neustále rozvíjaní, preto im umožňujeme absolvovať poradenstvo, výcviky a terapie, ktoré ich pripravujú a podporujú v tejto náročnej práci. Zabezpečili sme pre nich aj IT vybavenie a novú tlačiareň.

Vedieť viac