Rozvoj kreativity a pracovných zručností ľudí s mentálnym postihnutím.

Vedieť viac