O nadácii

 

Účel a stratégia nadácie

Hlavným cieľom Nadácie HB Reavis je pomáhať komunitám a organizáciám na Slovensku. Medzi naše priority patrí hlavne podpora detí a mládeže.

Zameriavame sa na ochranu životného prostredia, najmä realizáciou investičných a komunitných projektov za účelom skvalitnenia prostredia, v ktorom žijeme.

Nezabudli sme ani na zdravý pohyb a podporujeme preto aj telovýchovu a projekty zamerané na zdravý životný štýl.

Našu pomoc chceme smerovať aj na podporu aktivít pre jednotlivcov alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo zdravia.

Nadácia je založená na podporu verejnoprospešného účelu a to aj v oblastiach ako je rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov.

Správna rada

"Nadácia je tiež forma, akou chceme do komunity priniesť to, čo sa snažíme aj v rámci našich každodenných aktivít - život, radosť a spokojnosť."

Adrián Rác

predseda Správnej rady Nadácie HB Reavis

Marcel Sedlák
Marcel Sedlák
člen Správnej rady Nadácie HB Reavis
Vždy pozitívne naladený. Spája, motivuje a podporuje ľudí aj v dobročinných oblastiach Nadácie HB Reavis.
Čítať viac
Magdaléna Podolanová
Magdaléna Podolanová
správkyňa Nadácie HB Reavis
Magda spolupracuje mnoho rokov na aktivitách Nadácie HB Reavis a prepájaní CSR aktivít s internými podujatiami v rámci celej skupiny HB Reavis.
Čítať viac
Marcel Kasanický
Marcel Kasanický
člen Správnej rady Nadácie HB Reavis
Skromný podporovateľ dobrých činov s kreatívnou dušou, ktorý niekoľko rokov viedol HR oddelenie HB Reavis a priamo sa zapájal do aktivít Nadácie HB Reavis.
Čítať viac
Maarten Hulshof
Maarten Hulshof
člen Správnej rady Nadácie HB Reavis
Vážený člen Nadácie HB Reavis, hlboko rešpektovaný pre svoj rozhľad a skúsenosti.
Čítať viac
Rudolf Mima
Rudolf Mima
člen Správnej rady Nadácie HB Reavis
Človek s veľkým srdcom. Vždy pripravený pomôcť s nadšením a optimizmom.
Čítať viac
Nikola Žišková
Nikola Žišková
členka Správnej rady Nadácie HB Reavis
Dobročinnosť je jej vlastná v súkromnej aj pracovnej oblasti. Dlhodobo sa zapája do aktivít Nadácie HB Reavis.
Čítať viac
Róbert Kubinský
Róbert Kubinský
kontrolór Nadácie HB Reavis
Robo ma niekoľkoročné skúsenosti vo finančnej oblasti, v súčasnosti prijal výzvu viesť aktivity HR oddelenia v rámci celej skupiny HB Reavis.
Čítať viac