O nadácii

 

Účel a stratégia nadácie

Hlavným cieľom Nadácie HB Reavis je pomáhať komunitám a organizáciám na Slovensku. Medzi naše priority patrí hlavne podpora detí a mládeže.

Zameriavame sa na ochranu životného prostredia, najmä realizáciou investičných a komunitných projektov za účelom skvalitnenia prostredia, v ktorom žijeme.

Nezabudli sme ani na zdravý pohyb a podporujeme preto aj telovýchovu a projekty zamerané na zdravý životný štýl.

Našu pomoc chceme smerovať aj na podporu aktivít pre jednotlivcov alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo zdravia.

Nadácia je založená na podporu verejnoprospešného účelu a to aj v oblastiach ako je rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov.

Správna rada

"Nadácia je tiež forma, akou chceme do komunity priniesť to, čo sa snažíme aj v rámci našich každodenných aktivít - život, radosť a spokojnosť."

René Popík

predseda Správnej rady Nadácie HB Reavis

Marcel Sedlák
Marcel Sedlák
člen Správnej rady Nadácie HB Reavis
Vždy pozitívne naladený. Spája, motivuje a podporuje ľudí aj v dobročinných oblastiach Nadácie HB Reavis.
Magdaléna Podolanová
Magdaléna Podolanová
správkyňa Nadácie HB Reavis
Magda spolupracuje mnoho rokov na aktivitách Nadácie HB Reavis a prepájaní CSR aktivít s internými podujatiami v rámci celej skupiny HB Reavis.
Rudolf Mima
Rudolf Mima
člen Správnej rady Nadácie HB Reavis
Človek s veľkým srdcom. Vždy pripravený pomôcť s nadšením a optimizmom.
Nikola Žišková
Nikola Žišková
členka Správnej rady Nadácie HB Reavis
Dobročinnosť  je jej vlastná v súkromnej aj pracovnej oblasti. Dlhodobo sa zapája do aktivít Nadácie HB Reavis.
Róbert Kubinský
Róbert Kubinský
kontrolór Nadácie HB Reavis
Robo má niekoľkoročné skúsenosti vo finančnej oblasti, neskôr viedol aktivity HR oddelenia v rámci celej skupiny HB Reavis. V súčasnosti pôsobí ako CEO pre Maďarsko.