Obnova ihriska materskej školy, Borská (Petra Lišková, finančné odd.)

Vedieť viac