Príspevok na organizovanie tretieho ročníka terénneho prekážkového behu, výsledkom čoho je spropagovanie regiónu a budovanie vzťahu ľudí k športu.

Vedieť viac