Vydanie knihy pre deti „Hotdog a čarovné Vianoce“, ktorej príbeh učí zmyslu komunity a posilňovaniu komunitného nažívania, konanie dobrých skutkov.

Vedieť viac