Výsadba ovocnej aleje, ktorá má lemovať cyklotrasu. Výsadba zníži prach z okolitého poľa,vytvorí chládok pre prechádzajúcich, a tiež životný priestor pre hmyz a vtáctvo. Zadrží v pôde vodu. Zvýši estetiku krajiny, posilní povedomie o potrebe zelene vo verejnom priestore, nadviaže na historickú tradíciu výsadby popri komunikáciách.Vytvorí kompaktný celok zelene od Dvoch mostov až po Korzo Zálesie.

Vedieť viac